مرور برچسب ها

حقیقت آسترولوژی

آسترولوژی چیست ؟ آیا علم آن را قبول دارد؟

آسترولوژی در دسته شبه علم قرار میگیرد، یعنی از نظر علمی هنوز تایید نشده است. یکی از دلایلی که میگویم اندیشه دانشمندان جدیدتر به دانشمندان قدیمی ارجحیت دارد همین مورد است. انسان با توجه به اطلاعاتی که تا آن برهه زمانی بدست آمده اندیشه…