مرور برچسب ها

حقیقت در مورد ساینتولوژی

اندرو تیت و ماتریکس؟ کلاهبردار یا منجی؟

بسیاری از افرادی که کارهای بزرگی در جهان انجام داده اند، چه خیر بوده و چه شرّ، از قبل دیدگاه ها و اهداف خود را بروز داده اند. هیتلر قبل از به قدرت رسیدن دیدگاه هایش را برای مردم گفته بود و اندروتیت و ران هابارد هم همینطور. هابارد قبل از…