مرور برچسب ها

حق رای در جهان

از چه هنگام رأی و انتخابات آغاز شد؟

اگر کسی بتواند در انتخابات سیاسی شرکت کند، می گویند که او «حق رأی» دارد. این کار به دو صورت انجام می گیرد: یکی آنکه رأی می دهیم و افرادی را برای شغل های عمومی کشور انتخاب می کنیم. دیگر آنکه با رأی خود، قوانینی را که برای تصویب عرضه…