مرور برچسب ها

حلقه های کشتزار چیست

راز حلقه های کشتزار چه بود؟!

حلقه های کشتزار یا دایره‌های روی مزارع شکل‌هایی هستند که با خم کردن محصولات کشاورزی مانند گندم، جو، ذرت به وجود می‌آیند. منشاء اکثر آنها ناشناخته است و همین سبب پیدایش انواع تئوری های توطئه از جمله دخالت یوفوها در پیدایش آنها شده است.  …