مرور برچسب ها

حل اختلاف نظر

تقویت کار گروهی و داشتن اتحاد با وجود اختلاف نظر

متاسفانه ایرانی ها اغلب در کار گروهی ضعیف هستند و در کارهای انفرادی درخشش بیشتری از خود نشان میدهند. این فکت را تقریبا همه ما میدانیم و به همین خاطر تصمیم گرفتم در اینجا چند توصیه مفید برای حل این مشکل ارائه کنم. اولین نکته این است که باید…