مرور برچسب ها

حمله روسیه

آیا رفتار بد دیگران، ما را توجیه میکند؟

یکی از مغالطه هایی که معمولا افراد گناهکار یا کسانی که مرتکب یک بی اخلاقی شده اند، به کار میبرند این است که میگویند این کار اشتباهی که ما انجام داده ایم را بسیاری از افراد انجام میدهند. مثلا میگویند خیانت زیاد شده است و حالا اشکالی ندارد…