مرور برچسب ها

حمله گرگینه

انسان های گرگی چه هستند؟

اصطلاح لیکانتروپ (انسان گرگ نما) که برای توصیف پدیده های انسان گرگی به کار می رود، از افسانه های یونانی نشأت گرفته است. در این افسانه، زئوس در دربار شاه لیکاون به عنوان یک مسافر خودش را پنهان می کند. پادشاه سنگدل می خواهد بفهمد آیا این…