مرور برچسب ها

حکایات ایرانی

ماجرای بهلول و سوداگر

روزی سوداگری بغدادی، از بهلول سوالی کرد که ای بهلول عاقل چه بخرم تا سود زیادی کنم؟ بهلول گفت: آهن بخر و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار کرد. چند ماه بعد آنها را زمانی که گران تر شده بودند فروخت و سود خوبی کرد.…