مرور برچسب ها

حیات فرازمینی ها

حیات فرازمینی : آیا بیگانگان در سال 2016 برای ما پیام فرستاده‌اند؟

دانشمندان روسی در سال 2016 سیگنال هایی عجیب از جایی که 100 سال نوری با زمین فاصله دارد دریافت کردند. این اتفاق تمام دانشمندان موسسه جستجوی هوش فرازمینی معروف به ستی را به هیجان آورد. آنها میگویند که ممکن است این پیام از طرف یک تمدن فضایی…