مرور برچسب ها

حیات هوشمند

آیا تلسکوپ فضایی جیمز وب حیات فرازمینی را کشف خواهد کرد؟

به زودی تلسکوپ فضایی جیمز وب به فضا پرتاب خواهد شد و به گفته متخصصان این تلسکوپ قوی ترین و بهترین تلسکوپی است که تا به حال ساخته شده است و با آن میتوان اعماق فضا را مشاهده کرد. گفته شده است که تلسکوپ فضایی هابل در برابر جیمز وب مانند یک…