مرور برچسب ها

حیواناتی که حرف میزنند

چگونه حیوانات با هم حرف می زنند؟

وقتی می گوییم حیوانات با همدیگر حرف می زنند، مقصود ما آنست که آنها به وسیله ی علایم یا صداهایی، برای همدیگر، پیام می فرستند. آری، حیوانات بدینگونه با یکدیگر سخن می گویند. حرف زدن آنها هرگز مانند انسان نیست. انسانها به وسیله ی حرف زدن،…