مرور برچسب ها

حیوانات اهلی

چه هنگام بشر حیوانات را رام و اهلی کرد؟

روزی که بشر به رام کردن حیوانات وحشی نمود، بزرگترین گام را برای متمدن ساختن خود برداشت. زیرا حیوانات اهلی، برای او کار می کردند و علاوه براین، خوراک او را از لحاظ گوشت نیز فراهم آوردند. بنابراین، او دیگر مجبور نبود همیشه در پی شکار، خانه…