مرور برچسب ها

حیوانات دست آموز

حیوانات دست آموز را دست کم نگیریم!

تاکنون تحقیقات بسیاری در مورد تاثیرگذاری حیوانات بر روابط اجتماعی انسان‌ها صورت گرفته است که نتایج جالب توجهی منتهی شده اند. به عنوان مثال ثابت شده است که حیوانات دست آموز می‌توانند به عنوان کاتالیزورهای روابط اجتماعی باعث استحکام رابطه…