مرور برچسب ها

خام گیاهخوار

چگونه گیاهخوار شویم؟

امروزه عده زیادی به دنبال روشی مناسب برای گیاهخواری هستند. این کار برخلاف سابق خیلی سخت نیست و امروزه هم تنوع مواد غذایی غیرگوشتی زیاد است و هم اینکه دسترسی به انواع سبزیجات، غلات و حبوبات کار آسانی است. اگر هنوز نمیدانید چرا باید گیاهخوار…