مرور برچسب ها

خانه تسخیر شده

روح زده ترین خانه انگلستان

عمارت بورلی که در زمان خود روح زده ترین خانه انگلستان به شمار می رفت بیش از همه ، شهرت خود را مدیون پژوهش هایی است که نخستین بار توسط هری پرایس در زمینه ی شکار ارواح انجام گرفت . او ادعا کرد که ارواح ساکن در این ساختمان عبارتند از : یک…