مرور برچسب ها

خانه وحشت

اتفاق واقعی دیدن جن در ایران

باور به وجود جن و ارواح در ایران از دیرباز وجود داشته است و هنوز هم در میان بسیاری از مردم این کشور رایج است. به همین دلیل، داستان‌ها و روایت‌های زیادی از دیدن جن در ایران وجود دارد که برخی از آنها را می‌توان به عنوان اتفاق واقعی در نظر…