مرور برچسب ها

خانواده وینچستر

آیا از نفرین خانواده وینچستر چیزی میدانید؟

سارا وینچستر ، اخرین عضو بازمانده از خانواده ثروتمند وینچستر در سال 1884 به خانه ای در میان یک مزرعه در کالیفرنیا نقل مکان کرد. او مدعی بود که روح کسانی که با تفنگ های وینچستر کشته شده اند به سراغ او آمده اند. او دچار نفرینی شده بود که…