مرور برچسب ها

خبر جدید

اثبات ماوراءالطبیعه توسط امیا

اعلام آمادگی برای همکاری با سازمان‌های علمی معتبر جهانی امیا سعی دارد با سازمان‌های علمی معتبر جهانی همکاری‌هایی در زمینه پدیده‌های ماورایی داشته باشد. به عنوان مثال؛ او رویاهای صادقه را که احادیث اسلامی تایید کرده‌اند، راهی مناسب برای…