مرور برچسب ها

خدایان اروپا

اودین در اساطیر اسکاندیناوی که بود؟

اودین در اساطیر اسکاندیناوی، خدای خدایان، پادشاه آسگارد، و خدای جنگ، جادو، خرد، و شعر بود. او یکی از شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین خدایان در اساطیر اسکاندیناوی است. اودین دارای ویژگی‌های متعددی است که او را به یک شخصیت پیچیده و چندوجهی…