مرور برچسب ها

خدایان اکدی

معرفی اسطوره های اکدی

اسطوره های اکدی مجموعه ای از داستان های مذهبی و قهرمانی است که توسط مردم اکد، یک تمدن باستانی در بین النهرین، روایت می شد. این اسطوره ها به موضوعاتی مانند آفرینش جهان، نظم کیهانی، و انسان و خدایان می پردازند. یهودیان علاقه زیادی به این…