مرور برچسب ها

خدایان باستان

کتاب اثر آیندگان درباره چیست؟

کتاب اثر آیندگان تالیف ایمان صدیقی، کتابی علمی در مورد سفر در زمان و تمدن های باستانی است. در این کتاب یک تئوری جدید مطرح میشود تا به سوالاتی که در مورد نحوه پیشرفت تمدن های باستانی وجود دارد پاسخی داده شود. تعداد زیادی از آثار باستانی و…