مرور برچسب ها

خدای مصر باستان

تاریخ پرستش اهورامزدا در ایران و تاریخ پرستش رَع در مصر

تاریخ پرستش اهورامزدا در ایران پرستش اهورامزدا، خدای یگانه زرتشتیان، قدمتی طولانی در ایران دارد. این پرستش از زمان زرتشت، پیامبر زرتشتیان، در قرن هفتم قبل از میلاد آغاز شد. زرتشت در تعالیم خود، اهورامزدا را خدای خیر و روشنایی معرفی کرد که…