مرور برچسب ها

خدا کیست

اثبات علمی خدا | قاطعانه‌ترین پاسخ به آتئیست‌ها | رد استدلال ساعت ساز نابینا داوکینز و…

اثبات خدا با مدل جدید برهان نظم و پاسخ به ریچارد داوکینز و نیل دگراس تایسون قاطعانه‌ترین پاسخ به آتئیست‌ها برای اثبات خدا | رد استدلال ساعت ساز نابینا داوکینز و... حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشید. این ویدیو را باید حتما تا انتها ببینید…