مرور برچسب ها

خرافات قدیمی

آیا موش خرما هوا را پیش بینی می کند؟

گاهی مطلبی، موضوع داستان جالبی می شود و روزنامه ها نیز به همین دلیل آن را می پرورند و با آب و تاب حکایتش می کنند. پیش گویی وضع هوا به وسیله ی موش خرما یکی از همین داستانها به شمار می رود. البته این پندار از قدیم وجود داشته که موش خرما قادر…