مرور برچسب ها

خشکسالی

اگر کمتر از 40 سال سن دارید، منتظر بلایای اقلیمی وحشتناک باشید!

طبق جدیدترین مدل سازی ها، در آینده ای نزدیک شرایط آب و هوایی با تغییرات شدید و فاجعه همراه خواهد بود. گرما و آتش سوزی ، خشکسالی، سیل و طغیان رودخانه ها ، هفت برابر خواهند شد. نوجوانان و جوانان امروز، در آینده با معضل گرمایش جهانی و…