مرور برچسب ها

خشک شدن رود نیل

راز معمای رودخانه نیل

ممکن است که شما هم شنیده باشید که رودخانه نیل دارای معمایی است. بهر حال، این معما، چیزی است که مردم جهان را هزاران سال است مشغول ساخته و همیشه جزء اتفاقات خیلی عجیب محسوب می شده است. هر سال در مصر آب رودخانه نیل در ماه ژوئیه بالا می آید که…