مرور برچسب ها

خصوصیات اخلاقی کرکس

کرکس چه پرنده ای است؟

کرکس نوعی پرنده ی شکاری است که از حیوانات دیگر تغذیه می کند. واژه ی «کرکس» در برخی زبانها نماد جانوری است که از مردار جانوران دیگر تغذیه می کند. کرکس به راسته ی پرندگانی چون باز، قوش و عقاب تعلق دارد و خود دارای انواع گوناگونی است. در…