مرور برچسب ها

خصوصیات دلفین

آیا دلفین حرف می زند؟

ما شنیده ایم که برای سنجش هوش دلفین آزمایش هایی انجام گرفته است. برخی از این آزمایش ها به این منظور بوده که دانشمندان می خواستند ببینند آیا می توان با این حیوان حرف زد یا نه. اکنون پیش از توضیح این مطلب ناچاریم اندکی شما را با زندگی این…