مرور برچسب ها

خصوصیات گیاهان

گیاهان از کجا آمده اند؟

بنا به فرضیه های علمی زمانی بر روی کره زمین هیچگونه نباتی وجود نداشت. پس از صدها میلیون سال، لکه های بسیار ریز پروتوپلاسم بر روی زمین ظاهر شده است. پروتوپلاسم نام ماده زنده ای است که در نباتات و حیوانات دیده می شود. برابر این فرضیه این لکه…