مرور برچسب ها

خطرات رعد و برق

آیا رعد و برق خطرناک است؟

آیا از رعد و برق وحشت دارید؟ بسیاری از مردم به هنگام طوفان تندری از غرش آسمان بر خود می لرزند، در حالی که نباید از آن هیچ وحشتی داشته باشند. زیرا هنگامی که صدای غرش شنیده می شود، معنایش این است که جهش برق کار خود را تمام کرده است. صوت از…