مرور برچسب ها

خطرناک ترین حیوانات دریا

آیا نهنگ خطرناک است؟

ما تاکنون فیلم ها و یا تصاویری را دیده ایم که صحنه های رعب آوری از نهنگ را نشان می دهند. نهنگ در آب به کمین می نشیند و بومیان وحشت زده از برابرش پا به فرار می گذارند. آیا براستی نهنگ جانوری خطرناک است؟ آیا نباید هرگز به آن نزدیک شد؟ حقیقت…