مرور برچسب ها

خطرناک ترین حیوانات ماقبل تاریخ

چگونه دایناسورها به وجود آمدند؟

دانشمندان معتقدند که دایناسورها حدود 180 میلیون سال پیش، در روی زمین به وجود آمدند و حدود 60 هزار سال پیش بود که این حیوانات غول پیکر به کلی نابود شدند. چون دایناسورها از خزندگان به شمار می آمدند پس باید از نسل آن خزندگانی بوده باشند که…