مرور برچسب ها

خطرناک ترین ماهی دنیا

بزرگترین ماهی کدام است؟

انسان در مقایسه با سایر موجوداتی که در روی زمین زندگی می کنند یا وجود دارند بسیار کوچک است. اما اگر بخواهیم از موجودات بزرگ صحبت به میان آوریم باید به نهنگ های آبی و کوسه های عظیم الجثه و کوسه های آب گرم اشاره کنیم. این حیوانات غول پیکر در…