مرور برچسب ها

خطرناک ترین نوع سردرد

علت سردرد چیست؟

اگر بپرسید سردرد از چه روی پدید می آید، شاید بهترین جواب آن باشد که بگوییم از خیلی چیزها! زیرا برای یک سردرد ممکن است صدها دلیل بیان کرد. سردرد به تنهایی یک بیماری یا مرض نیست. بلکه ی نشانه ی وجود نوعی بیماری در بدن است. ما از سردرد پی…