مرور برچسب ها

خطوط نازکا چطور ایجاد شدند

راز خطوط نازکا چه بود؟

خطوط نازکا مجموعه از خطوط در یک دشت بایر در بین شهرهای نازکا و پرو واقع در امریکای جنوبی است که فقط از ارتفاع زیاد مثلا با عبور هواپیما از بالای این منطقه قابل مشاهده هستند. این خطوط با کنار زدن و کندن سطح روی خاک به خاطر اختلاف رنگ خاک…