مرور برچسب ها

خط اکدی

قوم اکدی که بودند؟

قوم اکدی یکی از قوم‌های سامی‌نژاد بودند که در شمال خاک میانرودان و در حوالی موصل و کرکوک کنونی زندگی می‌کردند. آن‌ها نخستین امپراطوری شناخته شده در جهان را تشکیل دادند و زبان اکدی را به کار می‌بردند. این زبان یکی از زبان‌های سامی است که با…