مرور برچسب ها

خط لاتین

زبان لاتین چیست و چه تاریخچه ای دارد؟

امروزه عده معدودی از مردم هستند که زبان لاتین تحصیل می کنند یا اینکه با آن تکلم کرده یا حتی آنرا بخوانند و تقریبا" بیشتر دانشجویان هستند که با این زبان سر و کار دارند. بهمین علت اکنون ما لاتین را زبان مرده ای تصور می کنیم. لیکن زمانی زبان…