مرور برچسب ها

خلاصه علم چیست

علم چیست؟

انسان همیشه در صدد بوده است که راهی برای تشریح زندگی و آنچه در دنیا در مورد وی روی می دهد، پیدا نماید. در زمانهای قدیم، این عمل با خلق اساطیر که در آنها طبیعت توسط روح کنترل می شد انجام می گرفت. اولین دسته مردمی که سعی کردند نیروهای طبیعت…