مرور برچسب ها

خلاصه نویسی

خلاصه کتاب عادت های اتمی

کتاب عادت های اتمی یک راه ساده و اثبات شده برای ایجاد عادت های خوب و شکستن عادت های بد تغییرات کوچک، نتایج قابل توجه عادت یک رویه ای است که به طور منظم انجام میگیرد، یک پاسخ خودکار به موقعیت‌های خاص اتم یک مقدار بسیار کوچک از هر چیز است.…