مرور برچسب ها

خلاصه کتاب از خوب به عالی

چرا برخی شرکت‌ها پیشرفت میکنند و برخی نه؟ | کتاب: از خوب به عالی

از خوب به عالی یافته‌های یک تحقیق پنج ساله توسط نویسنده و تیمش را توضیح میدهد. تیم او شرکت‌هایی که بعد از سالها عملکرد متوسط‌، پیشرفتی پایدار داشتند را شناسایی کرده و عواملی که باعث تمایز آن شرکت‌ها از قبایشان شده را مشخص نموده است. چه…