مرور برچسب ها

خلاصه کتاب به من بگو چرا

بورس چیست؟

اوراق سهام و اوراق قرضه، اسناد بهاداری به شمار می روند که بازرگانان آنها را برای فراهم آوردن پول، به عموم می فروشند. چون برای شروع یک کار مهم یا ایجاد یک کارخانه به پول فراوانی نیاز است، برای تهیه ی این پول، یک شرکت بازرگانی هزاران و گاهی…