مرور برچسب ها

خلاصه کتاب دارن هاردی

خلاصه کتاب بهترین سال زندگی تو | دارن هاردی

رویاهای کوچک نداشته باشید، چون آنها قدرت حرکت دادن قلب انسان را ندارند. گوته هدف گذاری مهم ترین جنبه تمام برنامه ها برای پیشرفت و ارتقای شخصی است. اعتماد به نفس مهم است. تصمیم گیری دقیق ، حیاتی است. ویژگی های شخصیتی در موفقت موثر است…