مرور برچسب ها

خلا یعنی چه علوم هفتم

خلاء چیست؟

اغلب مردم فکر می کنند که خلاء عبارت از جایی است که در آن مطلقا" ماده وجود ندارد، به عبارت دیگر به هیچ وجه محتوی چیزی نیست. به هر حال طبق نظریه دانشمندان، چنین چیزی غیر ممکن است. آنها معتقدند که هیچ منطقه ای وجود ندارد که در آن تکه ای از…