مرور برچسب ها

خنده چیست

دلیل خنده انسان چیست!؟

آنچه انسان را می خنداند چیست؟ اگر پاسخ این پرسش آسان بود، و اگر می شد سبب خنده را به صورت یک فرمول آموخت، آنگاه همه به آسانی می توانستیم یک کمدین _ یعنی بازیگر خنده آفرین _ شویم! اما چه باید کرد که خنده نیز باز یکی دیگر از پدیده های…