مرور برچسب ها

خوابیدن انسان

چرا میخوابیم؟

خواب یکی از حیاتی ترین عملکردهایی است که بدن ما برای سالم ماندن و هوشیاری به آن نیاز دارد. علیرغم اینکه باید یک سوم از زندگی خود را فدای آن کنیم، تعداد کمی از مردم واقعاً درک می کنند که چرا دقیقاً باید بخوابیم. اگرچه نظریه های زیادی وجود…