مرور برچسب ها

خواب امتحان کنکور

امتحان در خواب به چه معناست؟

دوران مدرسه و امتحان دادن به خاطر سن حساسی که داشته ایم و شرایط استرس زایی که برایمان ایجاد شده است در ناخودآگاه اکثر ما تاثیر گذاشته است به همین خاطر گاهی خواب آن را میبینیم. امتحان دادن در خواب می تواند نشانه درگیری ذهنی و نگرانی شما در…