مرور برچسب ها

خواب برونو

کتاب ممنوعه و ماجرای جوردانو برونو

جوردانو برونو یک فیلسوف و کیهان شناس ایتالیایی بود. او به خاطر خواندن کتاب های ممنوعه و عقاید مخالف با تعلیمات کلیسای کاتولیک به حکم دادگاه تفتیش عقاید زنده زنده سوزانده شد. در آن زمان اعتقاد بر این بود که جهان متناهی است و زمین مرکز عالم…