مرور برچسب ها

خواب دیدن

تعبیر خواب های رایج

نویسنده: ایمان صدیقی اجاق گاز: دیدن اجاق گاز خاموش در خواب نشان دهنده نگرانی شما در مورد مساله ای است، اگر روشن باشد شدت این نگرانی و ترس بیشتر است. اگر شما چنین خوابی ببینید به زودی با یک چالش و اتفاق نگران کننده روبرو می شوید. اگر…

مشکل به یاد نیاوردن خواب ها

مشکل به یاد نیاوردن خواب ها یک مشکل نسبتاً رایج است که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از دلایل رایج عبارتند از: کمبود خواب: خواب کافی برای داشتن رویاهای واضح و به یاد ماندنی ضروری است. اگر به اندازه کافی نمی خوابید، احتمال…

موقع خواب چه اتفاقی برای ما می افتد؟

کسی نیست که بر فواید خواب آگاه نباشد. خواب در ما نیروی تازه برای زندگی پدید می آورد و به ما احساس شادابی مجدد می دهد. خواب برای اعضا و بافتهای خسته ی بدن بسیار لازم است. هنوز علم قادر نیست دقیقا" بازگو کند که هنگام خواب چه چیزهایی به…