مرور برچسب ها

خواب زمستانی چند روز است

چرا حیوانات به خواب زمستانی می روند؟

موش خرمای امریکایی یکی از حیواناتی است که خواب دراز زمستانی اش معروف است. برخلاف سنجاب، این حیوان هرگز توشه ی زمستانی ذخیره نمی کند. حیوان فقط از چیزهایی که بر روی درختان یافت می شود تغذیه می کند. بنابراین چون زمستان فرا می رسد دیگر آذوقه…