مرور برچسب ها

خواب های عجیب

خوابی که دنیا را تکان داد!

طوری که ساعت دیواری دفتر روزنامه بوستن گلوب نشان میداد، ساعت اندکی از سه بامداد گذشته بود و خبرنگار کشیک شب بنام بایرون سام که روی نیمکت خوابش برده بود، از خواب بیدار شد و سرش را تکان داد تا حالش جا بیاید و خاطره خواب وحشتناکی که دیده بود…

خواب های عجیب و کشف اسرار جهان

تاکنون خواب های شگفت انگیز بسیاری در سراسر جهان دیده شده که در خلال آن خواب، بیننده به دوران گذشته یا آینده سفر کرده است. مردم هر سرزمین داستان های گوناگون درباره رویاهای باور نکردنی که به حقیقت پیوسته اند تعریف می کنند. یکی از این…